شیشه پنجره ساختمان

شیشه پنجره ساختمان انواع گوناگونی دارد ، شیشه پنجره ساختمان به طور معمول شیشه های تک جداره و شفافی هستند که در پنجره کاربرد دارند.

شیشه های پنجره ساختمان در گذشته بیشتر رنگی بود و از رنگ های مختلف و شاد مانند قرمز ، زرد ، نارنجی و سبز درآنها استفاده می شد.

در سالهای اخیر شیشه های پنجره ساختمان به صورت تک جداره و بی رنگ شفاف کاربرد بیشتری داشتند.

اما امروزه شیشه های پنجره ساختمانی به سمت شیشه های جدید و کاربردی تر پیش می روند، شیشه های دو جداره و بلوک شیشه ای برخی از شیشه های پنجره ساختمانی جدید می باشند که بسیار کاربرد پیدا کرده اند .

شیشه دو جداره و بلوک شیشه ای دارای مزیت هایی می باشد که برخی از آنها عبارتند از  :

بلوک شیشه ای به صورت دوجداره بوده و دید کمتری از شیشه های تک جداره به داخل دارند

بلوک شیشه ای تا حدی عایق صوت می باشد.

بلوک شیشه ای تا حدی عایق سرما و گرما می باشد.

بلوک شیشه ای نمای زیبا و مدرنی را به ساختمان می بخشد.

بلوک شیشه ای نور را به خوبی از خود عبور می دهد و جایگزین مناسبی جهت پارتیشن و یا دیوارهای جداکننده ای است که باید نور طبیعی را از خود عبور داده و نور داخل را تامین نمایند.

این مجموعه آماده عرضه و فروش شیشه های ساختمانی در رنگ ها و طرح های مختلف می باشد

دیگر محصولات این گروه