بلوک شیشه ای طرح دار

بلوک شیشه ای طرح دار به بلوک شیشه ای در مدل های گوناگون گفته می شود.

طرح دار بودن یا ساده بودن بلوک شیشه ای در کم و یا زیاد شدن مقدار عبور نور تاثیر زیادی ندارد ، نور به خوبی از بلوک شیشه ای های طرح دار نیز عبور می نماید.

بلوک شیشه ای طرح دار به نسبت بلوک شیشه ای ساده از دید کمتری برخوردار است.

بلوک شیشه ای طرح دار به دلیل خط و نقشی که روی بلوک شیشه ای دارد می تواند در کاهش دید به پشت بلوک شیشه ای موثر باشد.

این مجموعه آماده ارائه و فروش هرگونه بلوک شیشه ای از جمله نوع ساده و نوع طرح دار آن می باشد.

برای خرید بلوک شیشه ای با ما تماس بگیرید.

دیگر محصولات این گروه