تایل شیشه ای کف

تایل شیشه ای کف پارکینگ

تایل شیشه ای کفی به تایل شیشه ای کف پیاده رو نیز معروف است .

تایل شیشه ای کفی برای کف پیاده رو ، کف پارکینگ ، سقف پاسیو ، سقف حیاط خلوت و قسمت های دیگر ساختمان کاربرد دارد.

تایل شیشه ای به دلیل عبور نور از خود می تواند پوشش مناسبی جهت سقف و یا کف زیرزمبن ، پاسیو ، کف پارکینگ هایی که زیرشان اتاق یا انباری است و به طور کلی سطوحی که احتیاج به نور دارند باشد، البته در کنار بلوک شیشه ای ، تایل هایی هم وجود دارند که تایل شیشه ای کفی نام دارند و از آنها می توان برای پوشش کف جاهایی که محل تردد می باشند و زیر فشار قرار دارند، استفاده شود.

تایل شیشه ای کفی در دو اندازه دو سانتیمتر و سه سانتیمتر تولید می شود.

تایل شیشه ای کفی در ابعاد بیست در بیست سانتیمتر و ضخامت دو  2 سانتیمتر و ضخامت سه  3 سانتیمتر تولید می شود .

از تایل شیشه ای کف در ضخامت سه 3 سانتیمتر می توان برای نورگیر کف پارکینگ که محل تردد ماشین است استفاده نمود.

نورگیر کف پارکینگ معمولا محل تردد خودرو است و بهتر است در ابعاد و اندازه کوچک شاخته شود.

نورگیر کف پارکینگ را بهتر است در عرض کمتر از یک متر بسازید تا زمانی که ماشین از روی نورگیر رد می شود ، یک چرخ روی نورگیر قرار گیرد برای مثال دو چرخ جلو روی نورگیر قرار گیرد و وزن کامل ماشین روی نورگیر نیفتد.

اگر نورگیر سقف و کف پارکینگ در عرض زیاد بسازید و کل چهار چرخ ماشین روی آن قرار گیرد ممکن است شبکه آهن کشی شده تحمل وزن ماشین را به خوبی نداشته باشد و شبکه فلزی به اصطلاح به سمت پایین خم شده و شکم دهد و از آب بندی خارج شود.

اگر مجبورید که عرض نورگیر پارکینگ را بزرگ بسازید حتما از آهن و قوطی فلزی با ضخامت مناسب و مستحکم استفاده نمایید تا در آینده دچار مشکل نشوید.

تایل شیشه ای کف با شیشه شفاف ساخته می شود و نور را به خوبی از خود عبور می دهد.تایل شیشه ای کفی بیشتر بی رنگ بوده و هم رنگ شیشه تولید می شود.

تایل شیشه ای کفی بهتر است بی رنگ و شفاف انتخاب شود تا به خوبی نور را عبور دهد.

محصولات این گروه
مقالات مرتبط