سایز بلوک شیشه ای

سایز بلوک شیشه ای به صورت استاندارد در دو اندازه است.

ابعاد سایز بلوک شیشه ای در دو سایز بلوک شیشه ای کامل و بلوک شیشه ای نیمه وجود دارد.

ابعاد سایز بلوک شیشه ای کامل در ابعاد و اندازه 19 در 19 سانتیمتر می باشد که با احتساب ملات و اسپیسری که بین بلوک شیشه ای قرار می گیرد ، آن را بیست 20 در بیست 20 سانتیمتر به شمار می آورند.

ابعاد اندازه و سایز بلوک شیشه ای نیمه نیز نصف بلوک شیشه ای کامل است یعنی اندازه بلوک شیشه ای نیمه 9 در 19 سانتیمتر است.

برای اجرای بلوک شیشه ای باید اندازه ابعاد و سایز بلوک شیشه ای را در نظر گرفته و سپس اقدام به ساخت فریم و یا خالی گذاشتن جای آن در دیوار یا پنجره نماییم.

برای مثال اگر می خواهید سه عدد بلوک شیشه ای را کنار هم قرار دهید با توجه به ابعاد و سایز بلوک شیشه ای که بیست 20 در بیست 20 سانتیمتر است باید 100 سانتیمتر بعلاوه یک یعنی 101 سانتیمتر برای نصب و اجرای بلوک شیشه ای ها جا در نظر بگیرید تا بلوک شیشه ای ها با اسپیسر بین آنها در این فضا نصب شود.

همچنین اگر دو عدد بلوک شیشه ای را می خواهید روی هم قرار دهید باید 40 بعلاوه یک سانتیمتر یعنی 41 سانتیمتر فضا برای نصب و اجرای دو عدد بلوک شیشه ای در نظر بگیرید.

این مجموعه آماده نصب ، اجرا و فروش بلوک شیشه ای می باشد.

فروش بلوک شیشه ای و ارسال به شهرستانها به صورت خرده و عمده انجام می شود.

دیگر محصولات این گروه