ضخامت بلوک شیشه ای

ضخامت بلوک شیشه ای حدود هشت 8 سانتیمتر است.

ضخامت بلوک شیشه ای 8 سانتیمتر بوده و به این شکل است که بلوک شیشه ای دو جداره است و بین دوجداره خلا ء می باشد که خود باعث این می شود که تا حدی بلوک شیشه ای عایق شود.

ضخامت بلوک شیشه ای در بلوک شیشه ای نیمه و بلوک شیشه ای کامل یکسان است.

با توجه به ضخامت بلوک شیشه ای که 8 سانتیمتر است دیواری که بلوک شیشه ای را روی آن می چینید باید بیشتر از هشت سانتیمتر ضخامت داشته باشد تا بلوک شیشه ای به درستی روی آن نصب شود.

بلوک شیشه ای به شیشه های دو جداره ای گفته می شود که که ضخامت 8 هشت سانتیمتر داشته و کاربردهای زیادی در ساختمان دارد ، برخی از کاربردهای بلوک شیشه ای در ساختمان عبارت است از :

استفاده از بلوک شیشه ای در پارتیشن بندی یا جداکننده

استفاده از بلوک شیشه ای در نورگیر کف و سقف

استفاده از بلوک شیشه ای در نمای ساختمان

استفاده از بلوک شیشه ای در پنجره ها

جهت خرید بلوک شیشه ای با ما تماس بگیرید

دیگر محصولات این گروه