بلوک شیشه ای پارتیشن ، شیشه پارتیشن بندی

بلوک شیشه ای کاربردهای بسیاری دارد که یکی از آنها استفاده از بلوک شیشه ای به عنوان پارتیشن و یا جداکننده شیشه ای می باشد، معمولا پارتیشن بندی یا جداکننده در اماکن مسکونی و تجاری و اداری کاربرد فراوانی دارد، از این نوع بلوک شیشه ای ها به دلایل متعددی در پارتیشن بندی و جداکننده ها استفاده می شود، بلوک شیشه ای هم نور را به خوبی عبور می دهد و هم زیبایی لازم را به محیط می دهد.

یکی از موضوعات مهمی که در دکوراسیون داخلی وجود دارد ، جداکننده ها یا پارتیشن بندی است. جداکننده ها از چند نظر اهمیت دارند. اول اینکه محیط را به قسمتهای مختلف تقسیم کرده و هریک از این قسمتها می تواند در اختیار شخص یا اشخاصی قرار گیرد و کارآیی منحصر به فردی داشته باشد ، که این امر باعث  کارآیی بیشتر فضای داخلی محیط کار یا زندگی می شود ، دوم اینکه در صورتی که  درجداکننده ها از مواد و متریال مناسب استفاده شود باعث زیبایی محیط می شوند و سوم اینکه با استفاده از متریال مناسب مانند بلوک شیشه ای علاوه بر زیبایی فضای داخلی ، از بکار بردن آجر و بلوک و گچ و نقاشی دیوارهم جلوگیری می شود و در بسیاری موارد ممکن است صرفه اقتصادی هم داشته باشد.

در سالهای گذشته ، مدیران بخشهای خصوصی و یا دولتی ، معمولا یک اتاق جدا برای خود در نظر می گرفتند که ارتباط مستقیمی با کارمندان و ارباب رجوع نداشته باشند ، اما در مدیریت نوین یکی از اصول موفقیت مدیران ، ارتباط دوستانه و نزدیک تر با زیردستان و مراجعان می باشد که بسیاری از مدیران شرکتهای بزرگ به آن توجه کافی دارند. بلوک شیشه ای در پارتیشن علاوه بر اینکه فضا را جدا می سازد ، احساس نزدیکی بین کارکنان و مراجعان نیز برقرار می نماید.

یکی از موادی که به عنوان جداکننده یا پارتیشن در ادارات به کار می رود، بلوک شیشه ای می باشد ، این نوع بلوکها که در طرح های مختلف ساده و مشجر تولید می شوند، می توانند به دلیل عبور نور و داشتن دید ( کم) در بخشهای مختلف اداره به کار روند و در عین حال که فضای داخلی را به قسمتهای مختلف تقسیم می کنند، باعث ارتباط نزدیکتری بین کارمندان و یا مدیر با کارمندان می شود.

بلوک های شیشه ای به صورت مات و شفاف تولید می شوند که نوع مات آن دید کمتری از نوع شفاف دارد و همچنین بلوکهای شفاف هم بسته به طرح و رنگ ، نور را کمتر یا بیشتر از خود عبور می دهند.

دیگر محصولات این گروه