شیشه سقف پاسیو ، شیشه مخصوص سقف و پاسیو

شیشه سقف پاسیو ، شیشه مخصوص سقف و پاسیو

برای نصب و  اجرای شیشه سقف پاسیو از شیشه های مختلفی استفاده می شود.

شیشه سقف پاسیو باید نور را به خوبی عبور دهد.

شیشه مخصوص سقف بهتر است از شیشه های دو جداره که عایق هستند انتخاب شود.

برخی از شیشه های سقف پاسیو و حیاط خلوت عبارتند از بلوک شیشه ای و تایل کفی که هردو نور را به خوبی عبور می دهند.

تایل شیشه ای کفی را می توان در مکان هایی که ماشین عبور می کند استفاده نمود.

بلوک شیشه ای دو جداره بوده و مناسب سقف پاسیو و نورگیر سقف است.

بلوک شیشه ای به صورت دو جداره با ضخامت 8 سانتیمتر تولید می شود و تا حدی عایق سرما و گرما و صوت می باشد.

برای نصب و اجرای بلوک شیشه ای در سقف پاسیو باید ابتدا با آهن و قوطی و سپری و نبشی شبکه ای فلزی ایجاد نمایید تا بلوک شیشه ای روی آنها نصب شود.

شبکه آهن کشی شده باید به صورت خانه های بیست 20 در بیست 20 سانتیمتر ساخته شود.

نصب بلوک شیشه ای در سقف پاسیو امروزه بسیار رایج و متداول شده است.

بلوک شیشه ای نور را به خوبی عبور می دهد و پاسیو و یا حیاط خلوت شما را روشن می سازد.

برای نصب شیشه سقف پاسیو خود با ما تماس بگیرید.

نصب بلوک شیشه ای در سقف پاسیو ، سقف حیاط خلوت ، نورگیر زیرزمین و نورگیر ساختمان تخصص ماست

مقالات مرتبط