اجرای سقف پاسیو

اجرای سقف پاسیو – نصب بلوک شیشه ای

سقف پاسیو معمولا به عنوان نورگیر پاسیو استفاده می شود از این رو سقف پاسیو را با شیشه و به ویژه بلوک شیشه ای می سازند. نصب بلوک شیشه ای در سقف یکی از متداول ترین فعالیتهای اجرایی است.

اجرای بلوک شیشه ای در سقف پاسیو امروزه بسیار رواج دارد.

اجرای سقف پاسیو با بلوک شیشه ای مزیت هایی نیز دارد که یکی از آنها این است که بلوک شیشه ای ها دو جداره هستند و از این رو تا حدی عایق سرما و گرما می باشند.

اجرای سقف پاسیو با بلوک شیشه ای با توجه به تنوع مدل های بلوک شیشه ای می تواند با طرح ها و مدل های گوناگونی انجام شود.

اجرای بلوک های شیشه ای رنگی در سقف می تواند  زیبایی خاصی به سقف شما بدهد.

بلوک شیشه ای در سقف پاسیو به خوبی نور را از خود عبور می دهد.

بلوک شیشه های های سفید و شفاف نور را بیشتر از بلوک شیشه ای های رنگی از خود عبور می دهند.

این مجموعه آماده اجرای سقف پاسیو و نصب بلوک شیشه ای در قسمت های مختلف ساختمان شما می باشد.

جهت نصب و اجرای بلوک شیشه ای با ما تماس بگیرید.