پوشش سقف شیشه ای پاسیو

پوشش سقف شیشه ای پاسیو می تواند از جنس شیشه های مکعبی یا بلوک شیشه ای باشد.

پوشش سقف شیشه ای پاسیو باید در مقابل ضزبه مقاوم باشد ، بلوک شیشه ای تا حد مناسبی در برابر ضربه مقاوم بوده و از استحکام  برخوردار است .    

در پوشش سقف شیشه ای پاسیو می توان از بلوک شیشه ای شفاف استفاده نمود و نیز می توان از شیشه های سفید شفاف و رنگی در کنار یکدیگر استفاده نمود.

زمانی که از بلوک شیشه ای برای پوشش سقف شیشه ای پاسیو استفاده مینماییم باید از نصاب ماهر استفاده کنیم ، زیرا آب بندی بلوک شیشه ای روش های خاصی دارد که باید توسط نصاب بلوک شیشه ای انجام شود.

پس از اجرای بلوک شیشه ای در پوشش سقف شیشه ای پاسیو ، می توان با احتیاط روی آن رفت و آمد نمود.

برای نصب و اجرای بلوک شیشه ای در سقف پاسیو ، حیاط خلوت ، نورگیر زیرزمین ، کف پیاده رو و سقف های دیگر با ما تماس بگیرید.

ما آماده فروش ، طراحی و نصب بلوک شیشه ای در سقف پاسیو و  پنجره و نمای ساختمان شما هستیم.

برای اجرا و نصب بلوک شیشه ای در سقف پاسیو و سقف های دیگر در ساختمان خود با ما تماس بگیرید