شیشه نورگیر کف و سقف – بلوک شیشه ای

شیشه نورگیر کف و سقف –  بلوک شیشه ای

شیشه نورگیر در قسمت های مختلف ساختمان کاربرد دارد.

شیشه نورگیر در سقف ، کف پارکینگ ، نمای ساختمان و سقف زیرزمین و حیاط خلوت و پاسیو و بخش های دیگری از ساختمان استفاده می شود.

بلوک شیشه ای یکی از شیشه های متداول است  که در سقف و کف  به عنوان  نورگیر استفاده می شود.

هرچه شیشه نورگیر شفاف تر و بی رنگ باشد نور بیشتری را از خود عبور می دهد.

شیشه نورگیر کف یا سقف بهتر است که به صورت دو جداره انتخاب شود تا عایق صدا و عایق سرما و گرما و حرارت باشد.

شیشه نورگیر در صورتی که نور را به خوبی از خود عبور دهد می تواند فضا را روشن سازد که این روشنایی از نور طبیعی خورشید تامین می شود.

استفاده از روشنایی نور روز در ساختمان ها مزایای بسیاری دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

  1. کیفیت نور روز  به خاطر ترکیب طیفی و تغییر پذیری آن بهتر از نور الکتریکی است و روشنایی بهتری به محیط می­دهد. چشم انسان طوری تکامل یافته است که به تحریک نور طبیعی واکنش نشان دهد و نور الکتریکی نمی­تواند همان تحریک را انجام دهد.
  2. نور روز از نظر خواص روان­شناختی و فیزیولژیکی می­تواند عملکرد افراد را بهبود بخشد، در صورتی که با نور الکتریکی یا ساختمانهای بدون پنجره این امر قابل حصول نمی­باشد .
  3. با جایگزینی تقاضای الکتریسیته با استفاده از انرژی خورشید در ساعات اوج مصرف روز به بازده انرژی بهتر می رسیم.
  4. کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و تجدید ناپذیر و استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی باعث کاهش تولید گازهای گلخانه­ای و آلاینده محیط زیست می­شود.

نرخ اجاره­بها یا ارزش ساختمان با صرفه جویی انرژی و سلامت محیط کاری آن افزایش می­یابد. علاوه بر این استفاده از نور روز در ساختمانها می­تواند به عنوان یک ویژگی مثبت برای یک ساختمان محسوب شود

ما در زمینه طراحی و نصب و اجرای بلوک شیشه ای و شیشه تایل کفی در نورگیر ساختمان و حیاط خلوت و پاسیو شما آماده ارائه خدمات می باشیم.

همچنین این مجموعه در زمینه فروش تایل شیشه ای کفی و بلوک شیشه ای با قیمت ارزان و مناسب آماده فروش مستقیم به متقاضیان در تهران و شهرستانها می باشد.

شیشه نورگیر کف و سقف –  بلوک شیشه ای

شیشه نورگیر در قسمت های مختلف ساختمان کاربرد دارد.

شیشه نورگیر در سقف ، کف پارکینگ ، نمای ساختمان و سقف زیرزمین و حیاط خلوت و پاسیو و بخش های دیگری از ساختمان استفاده می شود.

بلوک شیشه ای یکی از شیشه های متداول است  که در سقف و کف  به عنوان  نورگیر استفاده می شود.

هرچه شیشه نورگیر شفاف تر و بی رنگ باشد نور بیشتری را از خود عبور می دهد.

شیشه نورگیر کف یا سقف بهتر است که به صورت دو جداره انتخاب شود تا عایق صدا و عایق سرما و گرما و حرارت باشد.

شیشه نورگیر در صورتی که نور را به خوبی از خود عبور دهد می تواند فضا را روشن سازد که این روشنایی از نور طبیعی خورشید تامین می شود.

استفاده از روشنایی نور روز در ساختمان ها مزایای بسیاری دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

  1. کیفیت نور روز  به خاطر ترکیب طیفی و تغییر پذیری آن بهتر از نور الکتریکی است و روشنایی بهتری به محیط می­دهد. چشم انسان طوری تکامل یافته است که به تحریک نور طبیعی واکنش نشان دهد و نور الکتریکی نمی­تواند همان تحریک را انجام دهد.
  2. نور روز از نظر خواص روان­شناختی و فیزیولژیکی می­تواند عملکرد افراد را بهبود بخشد، در صورتی که با نور الکتریکی یا ساختمانهای بدون پنجره این امر قابل حصول نمی­باشد .
  3. با جایگزینی تقاضای الکتریسیته با استفاده از انرژی خورشید در ساعات اوج مصرف روز به بازده انرژی بهتر می رسیم.
  4. کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و تجدید ناپذیر و استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی باعث کاهش تولید گازهای گلخانه­ای و آلاینده محیط زیست می­شود.

نرخ اجاره­بها یا ارزش ساختمان با صرفه جویی انرژی و سلامت محیط کاری آن افزایش می­یابد. علاوه بر این استفاده از نور روز در ساختمانها می­تواند به عنوان یک ویژگی مثبت برای یک ساختمان محسوب شود

ما در زمینه طراحی و نصب و اجرای بلوک شیشه ای و شیشه تایل کفی در نورگیر ساختمان و حیاط خلوت و پاسیو شما آماده ارائه خدمات می باشیم.

همچنین این مجموعه در زمینه فروش تایل شیشه ای کفی و بلوک شیشه ای با قیمت ارزان و مناسب آماده فروش مستقیم به متقاضیان در تهران و شهرستانها می باشد.