ملات بلوک شیشه ای

ملات نصب بلوک شیشه ای موجود است.

ملات بلوک شیشه ای از چندین ماده مختلف تشکیل می شود.

ملات بلوک شیشه ای ترکیبی از پودر سنگ و سیمان سفید می باشد . برخی از استادکاران به ملات بلوک شیشه ای پودر چسب بتن نیز اضافه می کنند که البته  ضروری نیست .

توجه داشته باشیم ، پودر بندکشی  جزء ترکیبات ملات بلوک شیشه ای  به حساب نمی آید و نباید پودر بندکشی را با ملات بلوک شیشه ای مخلوط کنید.

پودر بندکشی را باید یک روز پس از نصب بلوک شیشه ای و خشک شدن ملات بلوک شیشه ای ، برای بندکشی بین بلوک ها استفاده نمایید.

برخی از افراد از چسب آکواریوم و یا چسب های دیگر برای نصب بلوک شیشه ای استفاده می نمایند که کار اصولی و درستی نیست.

بهترین ملات برای نصب بلوک شیشه ای همان ترکیب سیمان سفید و پودر سنگ است.