اندازه بلوک شیشه ای

اندازه ابعاد استاندارد بلوک شیشه ای کامل 19 در 19 سانتیمتر می باشد که با در نظر گرفتن یک سانتیمتر ملات و اسپیسر بین دو بلوک آن را 20 در 20 سانتیمتر حساب می کنند.

انداز ه ابعاد بلوک شیشه ای نیمه نیز 9 در 19 سانتیمتر می باشد که با احتساب یک سانتیمتر ملات و اسپیسر بین دو بلوک آن را 20 در 10 سانتیمتر به حساب می آورند .

ابتدا باید ابعاد و اندازه فضایی را که می خواهید بلوک شیشه ای نمایید با دقت اندازه گیری نمایید و سپس آن را با اندازه ابعاد بلوک شیشه ای تطبیق دهید ، سعی کنید فضایی که می خواهید بلوک شیشه ای نصب نمایید ضریبی از 10 یا 20 باشد که بتوانید بلوک شیشه ای ها را در آن به راحتی نصب نمایید و در آخر کار هم یک سانتیمتر برای بلوک شیشه ای آخر به ضریب 20 اضافه نمایید تا اسپیسر آخر و ملات آخرین بلوک را در آن قرار دهید برای مثال اگر قرار است 8 بلوک شیشه ای در کنار هم قرار گیرد ، 8 ضرب در 20 می شود 160 سانتیمتر و یک سانت اضافه نموده و فضایی که بلوک در آن قرار می گیرد ر ا  161  سانتیمتر بگیرید.

اگر می خواهید 3 عدد بلوک شیشه ای را کنار هم بچینید با توجه به اینکه اندازه ابعاد بلوک شیشه ای ها ، 19 در 19 سانتیمتر بوده و با احتساب ملات و اسپیسر بین آنها ، اندازه  بلوک شیشه ای را 20 در 20 در نظر میگیریم ، لذا برای نصب 3 بلوک شیشه ای کنار هم 60 سانت و با احتساب اسپیسر آخری ، 61 سانت باید در نظر گرفته شود، یعنی فضای لازم برای نصب 3 بلوک کنار هم 61 سانتیمتر می باشد.

همچنین برای نصب 4 بلوک کنار هم ، 81 سانتیمتر فضای خالی نیازمندیم و به همین ترتیب تعداد ردیفها نیز که روی یکدیگر قرار می گیرند محاسبه می شوند ، اگر سه ردیف روی هم بلوک چیده شود ، به اندازه  61 سانتیمتر  فضای خالی کافی است.

بلوک های شیشه ای به راحتی نور را از خود عبور می دهند ، در واقع بلوکهای شیشه ای سفید و شفاف به دلیل عبور نور در جاهایی که احتیاج به نور بیرون از ساختمان احساس می شود، بهترین کاربرد را دارند، بلوکهای شیشه ای دبل استار و ابری که با نام کلودی هم آن را می شناسند بیشترین نور را از خود عبور می دهند و پس از آنها بلوکهای دیگر  بسته به طرح و رنگ خود، میزان متفاوتی از  نور پیرامونی را عبور می دهند

اندازه و ابعاد بلوک شیشه ای ایرانی یا کاوه با اندازه و ابعاد بلوک شیشه ای های خارجی تفاوتی ندار.

امروزه بلوک های شیشه ای بعنوان یکی از المان های اصلی معماری ساختمان در جهان می باشد. از مهمترین ویژگی های بلوک های شیشه ای می توان به عایق بودن صوتی و حرارتی مناسب، تامین نور داخلی ساختمان به نحو مطلوب با نور روز، تنوع در طرح و رنگ، قابل استفاده در پارتیشن ، نمای بیرونی و داخلی ساختمان های تجاری و مسکونی وایجاد فضای خصوصی امن و ... اشاره کرد.