تایل شیشه ای نیم گرد ستونی

تایل شیشه ای نیم گرد ستونی

تایل شیشه ای نیم گرد یا تایل شیشه ای دور ستونی به تایلی گفته می شود که برای پوشش ستون به کار می رود.

گاهی دیده می شود که ستون هایی در وسط اتاق پذیرایی و یا قسمت های دیگر ساختمان وجود دارد که فضا را زشت و نامناسب نموده است ، یکی از متریال های زیبایی که امروزه برای پوشش روی ستون به کار می رود ، تایل شیشه ای دور ستونی یا تایل شیشه ای نیم گرد است.

تایل شیشه ای نیم گرد را دور ستون می چسبانند و زیر آن را نورپردازی مناسبی می نمایند تا زیبایی آن دوچندان شود.

تایل شیشه ای دور ستونی یا تایل شیشه ای نیم گرد هم ستون های زشت و نامناسب وسط سالن را زیبا نموده و هم نور محیط را تا حدی تامین می نماید.