فروش بلوک شیشه ای کامل و بلوک شیشه ای نیمه - فروش و اجرا

فروش بلوک شیشه ای و سفارش نصب و اجرای بلوک شیشه ای پذیرفته می شود.

انواع بلوک شیشه ای کامل و بلوک شیشه ای نیمه موجود بوده و به فروش می رسد .

ابعاد و اندازه بلوک شیشه ای کامل نوزده در نوزده سانتیمتر می باشد که از آنجا که یک اسپیسر یک سانتیمتری کنار بلوک شیشه ای نصب می شود ، ابعاد و اندازه آن به  بیست در بیست (20 در 20 ) سانتی متر می رسد.

ابعاد و اندازه بلوک شیشه ای نیمه  نه در نوزده  ( 9 در 19 ) سانتیمتر می باشد که در اینجا نیز از آنجا که یک اسپیسر یک سانتی متری کنار آن نصب می شود ، ابعاد و اندازه آن به ده در بیست ( 10 در 20 ) سانیمتر می رسد.

ارسال و فروش بلوک شیشه ای به سراسر کشور انجام می شود .

توزیع و فروش بلوک شیشه ای به صورت عمده و خرده فروشی انجام می شود.

هرگونه سفارش فروش بلوک شیشه ای اعم از بلوک شیشه ای ایرانی کاوه ، بلوک شیشه ای خارجی مانند بلوک شیشه ای فرانسه ، بلوک شیشه ای آلمان ، بلوک شیشه ای چک ، بلوک شیشه ای  چینی ، بلوک شیشه ای ایتالیایی و غیره پذیرفته می شود.

انواع بلوک شیشه ای رنگی و تزریقی موجود است.

انواع مدلهای بلوک شیشه ای به فروش می رسد  مانند فروش بلوک شیشه ای مدل کوبیسم  ، فروش بلوک شیشه ای مدل دبل استار یا دوستاره ، فروش بلوک شیشه ای مدل کلودی یا ابری ، فروش بلوک شیشه ای مدل حبابی ، فروش بلوک شیشه ای مدل موج و حباب ، فروش بلوک شیشه ای مدل کج راه ، فروش بلوک شیشه ای مدل جیول ، فروش بلوک شیشه ای مدل لاتیس و فروش بلوک شیشه ای در مدل های دیگر که در بازار موجود است